Focolio FAQ för fotografer

Hur bokför jag Focolio?

Kul att du har skaffat Focolio Plus! Om du har fotoföretag kan du ta kostnaden på ditt företag. Är du momsregistrerad får du även dra av moms. Focolio är en svensk tjänst där momsen är 25%.

##Exempel för enskild firma med kontantmetoden Du har betalat 300 kr för ett år av Focolio, där kostnaden för tjänsten är 240 kr och 25% moms är 60 kr. Du har betalat med ett privat betalkort.

Eftersom du i detta exempel gjort köpet med privata pengar får ditt företag en skuld till dig, och därmed hamnar den totala utgiften på konto 2018 Övriga egna insättningar under Kredit. Eftersom du köper in något blir det konto 2640 Ingående moms under Debet. Kostnaden för tjänsten kan du sätta på konto 6540 IT-tjänster under Debet.

Konto Debet Kredit
2018, Övriga egna insättningar 300
2640, Ingående moms 60
6540, IT-tjänster 240

Om du har gjort inköpet direkt med företagets betalkonto ska du välja 1930 Företagskonto istället för 2018 Övriga egna insättningar.

Om du istället har valt månadsvis betalning måste du bokföra varje betalning. Det gör du på samma sätt som ovan, men för varje datum som betalningen sker med respektive belopp. Känns det meckigt kan du alltid kontakta oss för att byta till årsvis betalning av Focolio, då blir det även lite billigare för dig!

Har du inte företag ännu? Se om du kan deklarera kostnaden som Hobbyverksamhet.