Focolio Blogg

Klassiska fotografavdrag i deklarationen

Det närmar sig deadline för deklaration av 2018 års pengaflöden! Det finns en del kostnader som du får göra avdrag för (dvs ta upp som kostnader så att du får mindre skatt) i deklarationen av din firma, utöver det som du bokfört. Nedan följer några vanliga avdrag för fotografer med enskild firma.

##Traktamente Traktamente är ett fint ord för ekonomisk ersättning för att täcka ökade levnadskostnader som kan uppstå i samband med tjänsteresor. Det brukar gälla boende, måltidskostnader och andra småutgifter som uppstår i samband med jobb på annan ort.

Om du tex har fotat ett bröllop på annan ort, minst 50 km från din bostad, och varit hemifrån minst 12 timmar kan du dra av för traktamente. Avdraget är 230 kronor per dygn (dvs om du övernattat) och 115 kronor för ett halvt dygn, dvs om resan påbörjats kl 12 eller senare, eller om hemkomsten var kl 19 eller tidigare. Detta behöver inte bokföras, men du bör kunna styrka dina jobb på annan ort.

Traktamente dras av i deklarationen i NE-bilagans ruta R16, Kostnader som inte bokförts men som ska dras av. Har du fotat tre bröllop under året som alla krävt övernattning och mer än 12 timmar hemfrånvaro, skriver du helt enkelt 690 (3*230 kr) i ruta R16.

##Arbetsrum Om du inte har någon särskilt inrättad del i hemmet (ingen studio eller liknande) men du har jobbat hemma minst 800 timmar under året, kan du göra ett schablonavdrag (standardavdrag) för arbetsrum i bostaden. Dvs om du tex har redigerat bilder hemma i soffan (för fotojobb) i minst 800 timmar under året, får du göra avdrag. Avdraget är 2000 kronor om du legat på soffan i en bostad som du själv äger, och 4000 kronor om bilderna har redigerats i tex en hyresrätt eller bostadsrätt.

Avdraget görs genom att du skriver in summan som enligt ovan stämmer in på dig i ruta R22, Övriga skattemässiga justeringar, i NE-bilagan.

##Mobil, dator och surfplatta Om du använder din privata telefon även i firman får du dra av kostnaderna för samtalen som rör firman, så länge du kan visa upp kostnaderna för just dessa samtal.

Om du använder din privata dator i fotofirman får du göra ett “skäligt kostnadsavdrag”. Detta ska grunda sig i hur mycket du använder datorn i firman utifrån datorns totala livslängd.

Exempel: Din dator kostar 10 000 kronor (8 000 kr + 2 000 kr i moms) och beräknas hålla i fyra år. Du använder den lika mycket i näringsverksamheten som privat. Då kan du få avdrag med 5 000 kronor fördelat på fyra år, det vill säga 1 250 kronor per år.

Du kan dra av detta i ruta R16 eller R22 på NE-bilagan.

##Bilresor Om du kör bil för att göra fotojobb får du göra avdrag med 18,50 kronor per mil. Du måste i så fall kunna styrka dina resor i tjänsten med till exempel en körjournal. Om du behöver betala trängselskatt under resorna får du göra avdrag även för detta. Du får dra av så mycket som trängselskatten faktiskt kostade dig.

Du bör bokföra dessa kostnader vartefter, men om någon kostnad inte är bokförd kan det dras av i ruta R16 eller R22 på NE-bilagan.

--

Tänk på att alltid kontrollera med aktuell information hos Skatteverket ⇢.

Lycka till med deklarationen!

Äldre man kikar bland böcker
Äldre man kikar bland böcker
Klassiska fotografavdrag i deklarationen!